Torp Frys historik

Företaget grundades som öppet bolag 1959 av familjen Ida och Herrman Snellmans barn. Under den tiden fanns inte många alternativ till binäring för en liten jordbrukslägenhet, varför minkfarmning ansågs lämplig att kunna skapa arbetsplatser och utkomstmöjlighet för flera familjemedlemmar.

Före det hade fem av bröderna startat en korvfabrik i Jakobstad. Därifrån kom alltid lite biprodukter som var viktigt att ta tillvara, och som var lämpligt som foder för minkarna.

Beslutet blev att anskaffa 200 minkhonor och samtidigt börja tillverka foder. Bolaget hette då Torp Mink.
Fodertillverkningen startades i en liten snickarverkstad som fanns på hemmanet. När det nu fanns möjlighet att köpa foder fanns det folk i närområdet som startade med farmning och kom för att köpa foder. Fyra år senare var fodertillverkningen så stor att det inte längre fanns möjlighet att fortsätta foderproduktionen i de utrymmen som fanns att tillgå, varvid man beslöt att börja bygga ett foderkök. År 1964 byggdes ett nytt foderkök Torp Frys Ab på nuvarande plats. Foderproduktionen fortsatte att stiga i jämn takt, vilket resulterade i flera tillbyggnader under årens lopp fram till år 1997 när hela fabriken totalförstördes i en storbrand. Under nämnda tid startades också hundfodertillverkning, vilken upphörde i samband med branden. Följande år, 1998, togs det nybyggda foderköket i bruk vilket var det modernaste i sitt slag med datastyrd produktionsteknik och en produktionskapacitet på över 50 ton i timmen. Foderproduktionen för år 2012 uppskattas till ca 75 milj. kg.

Under 1980-talet flyttades hela farmen från Kållby till nytt farmområde i Ytteresse, där produceras nu årligen ca. 28 000 minkar och 9 000 rävar.

År 1979 byggdes ett växthus på 1 000 m3 för tomatodling. Växthuset byggdes till senare och utgör nu ca. 4 000 m3. Där odlas tomater på 10 000 plantor. Verksamheten drivs genom Torp Handelsträdgård Ab.

I Torp Frys policy har alltid prioriterats ärlighet, gott samarbete, god företagsetik som är grundat på kristna grundvärden.