Torp Frys foderproduktion

  • Torp Frys har som målsättning att producera ett högklassigt foder rationellt till konkurrenskraftigt pris.
  • Torp Frys har Farmaren i centrum för sin verksamhet.
  • Torp Frys har hög målsättning vad gäller kvalitet på råmaterial och hantering av färdigt foder samt övrig hygien kring anläggningen.
  • Vår produktionsanläggning styrs från en processdator som väger in material från olika silos, kokare, blandare m.m. Den arbetar utgående från det blandningsrecept vi inprogrammerat.