Farmen

Torp Frys Ab:s farm finns på enskilt farmområde i Ytteresse.

  • Vi producerar årligen ca. 28 000 minkar och 9 000 rävar.
  • Vår målsättning är att bedriva farmning med hög företagsetik såväl för djur, människor och natur.
  • Vi följer rådande lagar och förordningar angående farmning och dess omliggande område.
  • Vi följer noggrannt med foderförbrukning och tillväxt, samt analyserar kontinuerligt blodprov på våra farmdjur.
  • Vi skapar trivsel för våra medarbetare med att hålla snyggt omkring oss på farmområdet.
  • På Torp Frys Farm pågår ett ständigt utvecklingsarbete.

Kontaktuppgifter

Farmchef
Jan-Erik Mård
040-735 6580
jan-erik.mard@torpfrys.fi

Ansvarig på rävsidan
Lars-Johan Mård
lars-johan.mard@torpfrys.fi

Ansvarig på rävsidan
Mikael Mård
mikael.mard@torpfrys.fi

Markus Mård
markus.mard@torpfrys.fi