Torp Frysin historiikki

Ida ja Herrman Snellmanin perheen lapset perustivat yrityksen avoimeksi yhtiöksi vuonna 1959. Siihen aikaan ei ollut olemassa monia vaihtoehtoja pienen maatilan sivuelinkeinoksi, minkä vuoksi minkkitarhaus nähtiin sopivaksi luomaan työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuden useammalle perheenjäsenelle. Ennen sitä oli viisi veljeksistä käynnistänyt makkaratehtaan Pietarsaaressa. Sieltä tuli aina hieman sivutuotteita, jotka oli tärkeä hyödyntää ja jotka sopivat minkkien rehuksi.

Päätettiin hankkia 200 naarasminkkiä ja samalla alkaa valmistaa rehua. Yhtiön nimi oli silloin Torp Mink. Rehunvalmistus aloitettiin kotona sijaitsevassa pienessä nikkarinverstaassa. Koska nyt oli mahdollisuus ostaa rehua, alkoivat lähiseudun asukkaat perustaa tarhoja ja he tulivat ostamaan rehua eläimille. Neljä vuotta myöhemmin oli rehunvalmistus niin suurta, että enää ei ollut
mahdollisuutta jatkaa rehuntuotantoa niissä tiloissa ja niinpä päätettiin alkaa rakentamaan rehukeittiötä. Vuonna 1964 rakennettiin uusi Torp Frys Ab:n rehukeittiö nykyiselle paikalle. Rehuntuotanto jatkoi kasvuaan tasaisella tahdilla, minkä johdosta vuosien mittaan tehtiin useita laajennuksia aina vuoteen 1997, jolloin koko tehdas tuhoutui täysin suuressa tulipalossa.
Edellä mainittuna aikana käynnistettiin myös koiranruoan valmistus, joka loppui tulipalon yhteydessä. Seuraavana vuonna, 1998, otettiin käyttöön vastarakennettu rehukeittiö, joka edusti alallaan uudenaikaisinta tietokoneohjattua tuotantotekniikkaa ja ylsi tunnissa yli 50 tonnin tuotantokapasiteettiin. Vuoden 2012 rehuntuotannon määräksi arvioidaan noin 75 miljoonaa kiloa.

1980-luvulla muutettiin koko tarha Kolpista Ala-Ähtävän uudelle tarhausalueelle, jossa tuotetaan nykyään vuosittain noin 28000 minkkiä ja 9000 kettua.

Vuonna 1979 rakennettiin 1000 m3 suuruinen kasvihuone tomaatin viljelyä varten. Kasvihuonetta laajennettiin myöhemmin ja se on nyt kooltaan noin 4000 m3. Kasvipuutarhalla on viljelyksessä noin 10 000 tomaatintainta. Toimintaa harjoittaa Torp Handelsträdgård Ab.

Torp Frysin perusperiaatteiden mukaisesti etusijalle on aina asetettu rehellisyys ja hyvä yhteistyö sekä kristillisiin arvoihin perustuva hyvä yritysetiikka.