Torp Frys Foderkommitté

Foderkommittén består av:

Ordförande
Ingmar Snellman

Övriga medlemmar
Annika Enfors
Johan Mattbäck
Stefan Wik
Tobias Andersson
Boris Mård
Jan-Erik Mård

Sekreterare
Bjarne Snellman

Foderkommittén samlas 4 till 5 gånger årligen för genomgång av inkomna analyser samt för genomgång av uppgjord foderstat för olika tidsperioder.