Torp Frys miljöpolicy

Torp Frys foderkök utvecklar, producerar och marknadsför pälsdjursfoder. I vårt arbete förenas den finansiella verksamheten med respekt för naturen där ingår kvalitetstänkande vad gäller råmaterial samt färdigt foder. Våra målsättningar är att ständigt förbättra miljöskyddets nivå och att operera enligt principen för den hållbara utvecklingen. Detta innebär, att vi förhindrar nedsmutsning av miljön samt höjer kvaliteten, genom att regelbundet kontrollera hur våra krav har förverkligats genom interna revisioner.

Vi strävar till att minimera den miljöpåverkan som förorsakats av vår produktion genom att fästa speciell uppmärksamhet vid vatten och energi förbrukningen samt reducering av utsläpp och avfall. Ytterligare följer vi kvalitetsfordringarna som vi har satt upp gällande våra produkter.

Vi utvecklar och uppbygger vårt miljö- och kvalitetstänkande genom att använda modern och högklassig processteknik i vår produktion.

Alla anställda i vårt företag har i sitt arbete ett personligt ansvar för miljön och kvaliteten.