Torp Frys egenkontroll

Torp Frys Ab har uppgjort kvalitetsavtal för alla sina råmaterialleverantörer, med uppställda kvalitetskrav.

Kvalitets avtal

Varje råmaterialleverans får sin egen mottagningsblankett med uppföljningsdata samt undertecknande av den person som mottagit råvaran.

Varje pall med infryst råmaterial blir uppmärkt vid insättning till fryslager, vilket råmaterial det är samt datum och person som hanterat materialet.

Varje råmaterial har sin egen riskhanteringplan, där man genomgått allt från transport, hantering, lagring, produktion m.m. Där man kartlagt alla risker samt gränsvärden inom vilket råmaterialet skall hållas. Därtill om någon gräns överskrids är också kartlagt vad och hur det skall göras med materialet.

Torp Frys egenkontroll ger en noggrann uppföljning av råmaterial vilket också ger en högre säkerhet att slutprodukten håller god kvalitet.

Gränsvärden exempel

Vid intagning av råmaterial till produktion upptecknas från lagerblankett material, datum och person som lagt in råmaterialet till lagring. Därför kan materialet spåras när det kommit och vem som tagit emot och godkänt råmaterialet.

Laboratorieutrustning

Torp Frys kontrollerar dagligen det färdiga fodret i sitt eget laboratorium förrän det körs till kunden, för att säkerställa att fodret hålls inom de uppställda målen för perioden.

Kvalitet ger Resultat!