Pälsnäringen är en påhittig bransch. Kände du till de här smarta lösningarna?

Med jämna mellanrum kan man läsa om svackor i pälsnäringen, mer sällan läser man om de smarta lösningarna inom branschen. Svackor kommer och går, lösningarna består – och blir bara fler med tiden.

Den grundläggande fysiken när man vill frysa något är att man måste ta bort värmen. Vid många frysanläggningar ”eldar man för kråkorna” eftersom värmen skickas upp på taket för att kylas med fläktar. Vid Torp Frys som tillverkar pälsdjursfoder har man en bättre lösning. Jens Snellman, servicekarl med inriktning på el, förklarar:

– Istället för att skicka upp värmen på taket så kör vi den via ytterligare en kompressor där vi höjer värmen till 70-75 grader. På det här viset får vi nytta av värmen genom att vi använder den i foderproduktionen, växthuset och alla sociala utrymmen samt ytterligare 6 bostadslokaler här runtom.

 

 

Jens berättar vidare att det inte bara är varm gas från kylningen som tas tillvara. Också oljevärmen i kylkompressorn används. Den blir till golvvärme i foderköket.

Skulle de här värmekällorna inte räcka har man även en panna, men den eldas inte med olja.

– I optimala förhållanden använder vi pannan ganska lite. När vi använder den så eldar vi med renat pälsdjursfett som tagits tillvara vid pälsningen och steriliseringen av kroppar.

Det är lätt att se hur de här lösningarna gynnar miljön och ger låga omkostnader som i sin tur påverkar priset på slutprodukten – pälsdjursfodret. Fördelarna är många.

– Utan den här värmeåtervinningen skulle knappast vårt växthus, som ju är en viktig arbetsgivare för ungdomar, gå att bedriva på en lönsam nivå.

 

 

Lönsamhet, ja. Det går ingen förbi att farmarkåren har det tufft just nu när man på lokaltidningens första sida kan läsa ”Pälsfarmare ger upp” (Österbottens Tidning och Vasabladet 6.9.2018).

Läget är dystert, en del kommer inte att vilja eller kunna fortsätta vid årets slut, men majoriteten kommer att rida ut stormen.

– Farmarna är ett rådigt gäng och näringen präglas av uppfinningsrikedom. Inom branschen är vi experter på att ta tillvara resurser, som t.ex. spillvärme, säger Jens.

Det finns många andra exempel på smarta lösningar inom näringen.

– Djurens gödsel kan komposteras för att användas till gödsel på åkrarna eller förädlas till odlingsunderlag. Och något som inte har slagit igenom ännu men som har stor potential att göra det är solpaneler på skugghusens tak för att tillvarata solenergin, berättar Jens.

 

 

I tillverkningen av pälsdjursfoder används fler smarta resurser. Årligen köper Torp Frys tonvis med kött- och fiskbiprodukter som annars skulle bli problemavfall för industrierna. Här kommer avfallet till nytta. Och det foderspill som spolas av golvet i foderköket körs till Jeppo där det blir biogas.

– Vi vet att det pendlar i den här branschen, det gör det alltid, men det betyder inte att utvecklingen stannar. Det räcker med att se på vad som förbättrats de senaste tjugo åren för att förstå att riktningen är klar – vi ska framåt, intygar Jens.