Framtidstro inom pälsbranchen

Inom pälsindustrin är ingen dag den andra lik. Bjarne har jobbat med päls i över 20 år, och påbörjar i nästa år sitt femte som vd för Torp Frys. Han ser på branschens framtid med realistisk optimism.

Bjarne saktar in motorbåten och pekar mot en punkt i vattnet där vågorna bryts. Även om vattenståndet är lågt kan man med nöd och näppe se den sten som vågorna slår mot. Vid högre vattenstånd syns den inte alls och risken att köra på den är överhängande. Erfarenhet och kunskap kan till viss del skydda från kollisioner. Men allt kan inte förutspås. Det samma gäller inom pälsnäringen.

− Tidigare var farmerna mindre, och det var vanligt att man hade både farm och jordbruk. Gick det dåligt inom pälsnäringen hade man ett extra ben att stå på. Idag är det annorlunda. Farmerna är större och ofta den enda inkomstkällan. När lågkonjunkturer kommer emot drabbas man hårdare. Därför är det viktigt att noggrant planera sin ekonomi även under de goda tiderna, förklarar Bjarne.

Enligt Bjarne hänger mycket på den egna inställningen – man måste välja att se på framtiden med optimism. Planera för det värsta, men sikta på det bästa.

Att Torp Frys ser positivt på pälsnäringens framtid står klart: Bjarne berättar att man vill investera i en produktionslinje till. Detta som ett led i att trygga leveranssäkerheten. Men den investering som ligger närmast i tid är dotterbolaget Oy TF Products Ab planerade kokeri i Kållby, Pedersöre.

Vid kokeriet skulle pälsdjurskroppar och slaktbiprodukter kokas för att sedan användas som råvara i tillverkningen av pälsdjursfoder. Uppskattningsvis 8500 ton produkt skulle kokas under perioden 1.11–15.1. Som en av landets största foderproducenter med cirka 200 kunder vill Torp Frys ta sitt ansvar och ta tillvara kundernas pälsdjurskroppar.

− Bra material måste tas om hand snabbt och det fordrar en kapacitet som i dagsläget periodvis inte har räckt till. Vi ser det som vår uppgift att åtgärda detta. Samtidigt bidrar vi med arbetsplatser till regionen.

Det planerade kokeriet har dock stött på en del anonymt motstånd. Bjarne tydliggör att han välkomnar en öppen diskussion. Företaget har bl.a. bjudit in allmänheten för att diskutera kokeriet. Däremot ser han det inte som fruktbart att diskutera med anonyma kritiker. Istället har man valt att lyfta fram fakta i Torp Frys egna kanaler.

− Alla har rätt till sin åsikt. Det respekterar jag. Men jag anser också att man måste kunna stå för sin åsikt. Anonymitet gör att man inte behöver bära samma ansvar för det man säger. Det blir enklare att föra fram osanningar.

Bjarne styr båten mot land. I släktens gemensamma sommarstuga väntar en kaffepanna och blåbärspaj. Innan vi tar i land är det något han ännu vill säga.

− Torp Frys framgångar bygger på personalens insats. En riktig klyscha, jag vet, men det är sant.

På frågan hur han själv hanterar framgången svarar han:

− Tacksamhet, ren och skär tacksamhet.