Torp Frysin ympäristöpolitiikka

Torp Frysin rehukeittiö kehittää, tuottaa ja markkinoi turkiseläinten rehua. Työssämme yhdistyy kaupallisen toiminnan ja luonnon kunnioituksen lisäksi raaka-aineen ja valmiin rehun laatutietoisuus. Tavoitteenamme on alinomaa parantaa ympäristön suojelun tasoa ja toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tämän johdosta, estämme ympäristön saastumista sekä parannamme laatua, kontrolloimalla säännöllisesti vaatimustemme toteutumista sisäisten tarkastusten avulla.

Pyrimme minimoimaan tuotantomme aiheuttamia ympäristöhaittoja kiinnittämällä erityistä huomiota veden ja energian kulutukseen sekä päästöjen ja jätteiden kierrätykseen. Lisäksi seuraamme tuotteillemme asettamiamme laatuvaatimuksia.

Kehitämme ja vahvistamme ympäristö – ja laatutietoisuuttamme käyttämällä tuotannossamme nykyaikaista ja korkealuokkaista prosessitekniikkaa.

Kaikki yrityksemme työntekijät ovat työssään henkilökohtaisesti vastuussa ympäristöstä ja laadusta.