Torp Frysin omavalvonta

Torp Frysillä on laatusopimukset kaikkien raaka-ainetoimittajien kanssa.

Laatusopimus

Jokainen raaka-ainetoimitus saa oman vastaanottolomakkeen, joka sisältää seurantatiedot sekä raaka-aineen vastaanottajan allekirjoituksen.

Jokaisesta pakastettua raaka-ainetta sisältävästä kuormalavasta merkitään ylös pakkasvarastoon laitettaessa päivämäärä, käsittelijän nimi ja mitä raaka-ainetta kuormalavalla on.

Kaikilla raaka-aineilla on omat riskienhallintasuunnitelmansa, joissa on käyty läpi kaikki eri vaiheet kuljetuksesta, käsittelystä, varastoinnista, tuotannosta ym. Suunnitelmassa on kuvattu kaikki riskit sekä raja-arvot, joiden rajojen sisällä raaka-aine tulee säilyttää. Sen lisäksi on ohjeet kuinka tulee toimia raja-arvot ylittävän raaka-aine erän kanssa.

Torp Frysin omavalvonta mahdollistaa tarkan raaka-aineen seurannan, mikä puolestaan antaa suuremman varmuuden siitä, että lopputuotteen hyvä laatu säilyy.

Esimerkki raja-arvosta

Raaka-ainetta tuotantoon vastaan otattaessa varastointilomakkeeseen kirjataan raaka-aine, päivämäärä ja sen henkilön nimi, joka on vastaanottanut ja varastoinut raaka-aineen. Näin on mahdollista jäljittää tiedot siitä milloin raaka-aine on saapunut, kuka on ollut vastaanottaja ja kuka on raaka-aineen hyväksynyt.

Laboratoriolaitteisto

Ennen rehun toimittamista asiakkailleen Torp Frys tarkastaa sen omassa laboratoriossaan. Näin varmistetaan että rehu noudattaa vallitsevalle ruokinta-ajanjaksolle asetettuja tavoitteita.

Laatu luo Tulosta!