Nya produktionslinjen i användning

Nu har valparna växt till sig och foderåtgången är som störst. I foderköket har vi därför vår mest intensiva period på hela året – upp till 600 ton foder per dag ska produceras. Den nya produktionslinjen är redan i full användning, men det är förmodligen först nästa år när alla finjusteringar gjorts som vi drar maximal nytta av den.