Sch, valpning pågår!

Under valpningssäsong är det extra viktigt att buller kring farmerna undviks eftersom att det stressar honorna. Sunt bondförnuft räcker långt, och om du planerat arbete som kan tänkas föra oväsen är det bäst att diskutera med närliggande farmer först.