Torp Handelsträdgård odlar 100 % giftfritt

Torp Handelsträdgård använder biologisk bekämpning i form av den gröna insekten Macrolophus Pygmaeus. Den planteras ut i mars och livnär sig sedan på vita flygare och spinnkvalster, finns det inga så lever den på växtsaft. Om en dryg månad finns den första skörden av våra giftfria röda och gula klastomater i butik, sålda genom Fresh Servant.