Kvalitet ger resultat

Vintertid mottar vi ett stort antal råvaruleveranser och alla går genom vårt egenkontrollsystem. Till exempel märks varje pall med infryst råmaterial med uppgifter om datum, vem som hanterat det och vilket råmaterial det är. Egenkontrollen säkerställer att slutprodukten håller god kvalitet.