Med farmaren i fokus

Går det bra för farmarna så går det bra för Torp Frys. Ingmar Snellman strävar i sin roll som produktionschef och ordförande i foderkommittén alltid efter att vara i dialog med farmarna för att veta hurdan utveckling och förbättring som kan göras.

Vid Torp Frys område i Kållby finns lagringsutrymme för upp till 40 miljoner kilo. Det är en nödvändighet eftersom att en stor del av råvarorna fryses in under vintern och används först på hösten. När foderåtgången når sin topp producerar man upp till 800 ton foder per dag. Det krävs en hel del organisering och planering för så stora mängder in- och utflöde.

Som produktionschef är Ingmar Snellman med hela vägen i produktionen, från råvarumottagning till leveransklart foder. Han har även en nyckelroll i framtagningen av nya foderrecept. I dagsläget har man försök med två olika fodersammansättningar till rävar, och även om det är för tidigt att gå in på detaljer kan han intyga att de sett mycket positiva effekter. Men om man har fungerande recept, varför testar man nya? Orsakerna är flera.

– Målet är att alltid tillverka högkvalitativt foder till ett så konkurrenskraftigt pris som möjligt. Om tillgången på råvaror förändras, om priserna ändras, då testar vi nya sammansättningar för att få fram ett foder som håller kostnaderna nere för farmarna. Sen utvecklar vi också fodret för en bättre tarmhälsa hos djuren och för att få en bättre upptagningsförmåga. Ju mer djuren kan ta tillvara av fodret desto mindre foder går det åt.

Uppe i kontrollrummet har man utsikt över produktionen. Härifrån styrs foderblandningen. Från datorn väljer man hur många procent av varje råvara som ska blandas i fodret. Skärmen myllrar av siffror, diagram och valmöjligheter. Att lära sig alla arbetsskeden tar ungefär ett år, men det är ingen designerad expert som sitter i rummet – det är många experter.

– Vi har ingen bestämd person som alltid sitter här. Tvärtom strävar vi efter att alla ska kunna allt. På så vis sprider vi ansvaret och alla är lika delaktiga.

Ingmar beskriver sin ledarstil som platt och allt som han lär sig vill han lära vidare till andra. Det kanske inte alltid lyckas men det är målbilden. På väggen bland kalendrar och kartor hänger tavlor med ordspråk som vittnar om den inställning man har till arbetet och till varandra.

”Lycklig är den ledare som omger sig med människor med idéer, människor som vill förnya sina tankar, som vill prova det nya. Den tid som sätts på tankearbete är inte bortkastad, den är en investering, i framtiden, i privatlivet, i arbetslivet.”

– Vi har otroligt bra gemenskap, och jag vet inte om det råkat sig eller om det är atmosfären som gör det, men alla som jobbar här är så väldigt positivt inställda.

Om man går vidare ut från kontrollrummet, genom en korridor och senare en bakdörr kommer man ut på en avsats med spiraltrappa ner till marknivå. I dagsläget finns inget annat än en grusplan nedanför, men Ingmar förklarar att detta snart kommer att ändras.

– I januari påbörjar vi arbetet med den nya produktionslinjen. Då utvidgar vi våra utrymmen hitåt.

Planen är att få den nya produktionslinjen i bruk till midsommar 2018. Den kommer att fördubbla produktionskapaciteten från 50 ton/timme till 100 ton/timme.

– Vi vill trygga leveranssäkerheten för våra kunders skull. Om en maskin går sönder så har vi backup genom den nya produktionslinjen.

Ingmar är tydlig i sitt budskap; farmaren är alltid i centrum, och går det bra för farmaren så går det också bra för Torp Frys. Ingmar har därför kontakt med farmarna året om för att höra hur djuren växer och mår, men det är en tidpunkt på året som är särskilt belönande.

– Jag ser alltid framemot december. Många farmare hör då av sig när de ser hurdan kvalité deras skinn håller och vilken effekt vårt foder haft. Det är ett kvitto på det arbete vi gör.