Foderanalyser

Foderanalys, Räv, 28.09.2022 | Refens: 41
Räv i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 43.7 %  
protein 13.2 % 23.8 %
fett 13.4 % 59.9 %
kolhydrater 13.1 % 16.3 %
PH 5.1  
energi 1996 kcal/kg 8.4 MJ/kg
i torrsubstans 4569 kcal/kg 19.1 MJ/kg
< Tillbaka