Foderanalyser

Foderanalys, Räv, 25.11.2021 | Refens: 80
Räv i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 42 %  
protein 13.4 % 25.4 %
fett 11.9 % 57.3 %
kolhydrater 13.2 % 17.3 %
PH 5.4  
energi 1855 kcal/kg 7.8 MJ/kg
i torrsubstans 4416 kcal/kg 18.5 MJ/kg
< Tillbaka