Foderanalyser

Foderanalys, Räv, 23.11.2021 | Refens: 78
Räv i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 43 %  
protein 13.2 % 24.2 %
fett 12.3 % 57.3 %
kolhydrater 14.6 % 18.5 %
PH 5.5  
energi 1917 kcal/kg 8 MJ/kg
i torrsubstans 4459 kcal/kg 18.7 MJ/kg
< Tillbaka