Foderanalyser

Foderanalys, Räv, 22.11.2021 | Refens: 77
Räv i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 43.3 %  
protein 13.3 % 24.4 %
fett 12.3 % 57.5 %
kolhydrater 14.2 % 18.1 %
PH 5.4  
energi 1911 kcal/kg 8 MJ/kg
i torrsubstans 4414 kcal/kg 18.5 MJ/kg
< Tillbaka