Foderanalyser

Foderanalys, Räv, 15.10.2021 | Refens: 52
Räv i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 42.3 %  
protein 13.6 % 25.1 %
fett 12.5 % 58.7 %
kolhydrater 12.7 % 16.3 %
PH 5.3  
energi 1903 kcal/kg 8 MJ/kg
i torrsubstans 4499 kcal/kg 18.8 MJ/kg
< Tillbaka