Foderanalyser

Foderanalys, Räv, 13.10.2021 | Refens: 50
Räv i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 42 %  
protein 13.8 % 25.4 %
fett 12.6 % 59.1 %
kolhydrater 12.1 % 15.5 %
PH 5.2  
energi 1904 kcal/kg 8 MJ/kg
i torrsubstans 4534 kcal/kg 19 MJ/kg
< Tillbaka