Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 28.09.2022 | Refens: 41
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 42.5 %  
protein 13.8 % 26.2 %
fett 12 % 56.5 %
kolhydrater 13.2 % 17.3 %
PH 5.2  
energi 1896 kcal/kg 7.9 MJ/kg
i torrsubstans 4460 kcal/kg 18.7 MJ/kg
< Tillbaka