Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 14.10.2021 | Refens: 51
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 42 %  
protein 14.9 % 27.5 %
fett 12.2 % 57.3 %
kolhydrater 11.9 % 15.2 %
PH 5.4  
energi 1902 kcal/kg 8 MJ/kg
i torrsubstans 4529 kcal/kg 19 MJ/kg
< Tillbaka