Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 13.12.2022 | Refens: 89
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 37.6 %  
protein 14.4 % 34.2 %
fett 8.1 % 47.7 %
kolhydrater 11.1 % 18.1 %
PH 5.3  
energi 1517 kcal/kg 6.4 MJ/kg
i torrsubstans 4034 kcal/kg 16.9 MJ/kg
< Tillbaka