Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 13.12.2021 | Refens: 85
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 35.7 %  
protein 15 % 36.1 %
fett 7.7 % 47.2 %
kolhydrater 10 % 16.7 %
PH 5.5  
energi 1458 kcal/kg 6.1 MJ/kg
i torrsubstans 4083 kcal/kg 17.1 MJ/kg
< Tillbaka