Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 13.10.2021 | Refens: 50
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 42.1 %  
protein 14.6 % 27.4 %
fett 11.7 % 55.9 %
kolhydrater 12.8 % 16.7 %
PH 5.3  
energi 1869 kcal/kg 7.8 MJ/kg
i torrsubstans 4440 kcal/kg 18.6 MJ/kg
< Tillbaka