Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 10.12.2021 | Refens: 84
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 36.3 %  
protein 15.2 % 34.8 %
fett 8.6 % 50.1 %
kolhydrater 9.5 % 15.1 %
PH 5.4  
energi 1533 kcal/kg 6.4 MJ/kg
i torrsubstans 4223 kcal/kg 17.7 MJ/kg
< Tillbaka