Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 06.12.2021 | Refens: 82
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 38.2 %  
protein 15.3 % 34.4 %
fett 8.3 % 47.5 %
kolhydrater 11.6 % 18.1 %
PH 5.4  
energi 1561 kcal/kg 6.5 MJ/kg
i torrsubstans 4086 kcal/kg 17.1 MJ/kg
< Tillbaka