Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 04.10.2022 | Refens: 45
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 42.5 %  
protein 14.2 % 27.3 %
fett 11.6 % 55.3 %
kolhydrater 13.2 % 17.5 %
PH 5.3  
energi 1874 kcal/kg 7.9 MJ/kg
i torrsubstans 4410 kcal/kg 18.5 MJ/kg
< Tillbaka