Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 03.10.2022 | Refens: 44
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 43.1 %  
protein 13.8 % 26 %
fett 12 % 56.1 %
kolhydrater 13.8 % 17.9 %
PH 5.2  
energi 1910 kcal/kg 8 MJ/kg
i torrsubstans 4432 kcal/kg 18.6 MJ/kg
< Tillbaka