Foderanalyser

Foderanalys, Räv, 18.11.2021 | Refens: 75
Räv i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 43.3 %  
protein 14 % 25.8 %
fett 12.1 % 56.7 %
kolhydrater 13.7 % 17.5 %
PH 5.2  
energi 1906 kcal/kg 8 MJ/kg
i torrsubstans 4401 kcal/kg 18.4 MJ/kg
< Tillbaka