Foderanalyser

Foderanalys, Räv, 13.12.2021 | Refens: 90
Räv i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 40.7 %  
protein 13.2 % 24.8 %
fett 12.6 % 60.3 %
kolhydrater 11.4 % 14.9 %
PH 5.4  
energi 1866 kcal/kg 7.8 MJ/kg
i torrsubstans 4585 kcal/kg 19.2 MJ/kg
< Tillbaka