Foderanalyser

Foderanalys, Räv, 11.10.2021 | Refens: 48
Räv i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 42.7 %  
protein 13 % 23.7 %
fett 13 % 60.3 %
kolhydrater 12.7 % 16.1 %
PH 5.3  
energi 1927 kcal/kg 8.1 MJ/kg
i torrsubstans 4512 kcal/kg 18.9 MJ/kg
< Tillbaka