Foderanalyser

Foderanalys, Räv, 07.12.2021 | Refens: 87
Räv i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 42 %  
protein 13.2 % 24.3 %
fett 12.7 % 59.6 %
kolhydrater 12.6 % 16.1 %
PH 5.4  
energi 1904 kcal/kg 8 MJ/kg
i torrsubstans 4534 kcal/kg 19 MJ/kg
< Tillbaka