Foderanalyser

Foderanalys, Räv, 04.10.2022 | Refens: 45
Räv i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 43 %  
protein 14.2 % 26.6 %
fett 12.3 % 57.2 %
kolhydrater 12.5 % 16.1 %
PH 5.3  
energi 1919 kcal/kg 8 MJ/kg
i torrsubstans 4464 kcal/kg 18.7 MJ/kg
< Tillbaka