Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 30.09.2022 | Refens: 43
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 43.1 %  
protein 13.9 % 25.7 %
fett 12.6 % 57.7 %
kolhydrater 13.1 % 16.6 %
PH 5.4  
energi 1950 kcal/kg 8.2 MJ/kg
i torrsubstans 4525 kcal/kg 19 MJ/kg
< Tillbaka