Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 29.09.2022 | Refens: 42
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 41.6 %  
protein 13.8 % 26.8 %
fett 11.7 % 56.4 %
kolhydrater 12.6 % 16.8 %
PH 5.2  
energi 1854 kcal/kg 7.8 MJ/kg
i torrsubstans 4456 kcal/kg 18.7 MJ/kg
< Tillbaka