Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 24.11.2021 | Refens: 77
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 39.3 %  
protein 15.5 % 33.3 %
fett 9 % 49.2 %
kolhydrater 11.8 % 17.6 %
PH 5.4  
energi 1635 kcal/kg 6.9 MJ/kg
i torrsubstans 4161 kcal/kg 17.4 MJ/kg
< Tillbaka