Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 18.11.2021 | Refens: 75
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 40.9 %  
protein 15.5 % 30.8 %
fett 10.4 % 52.6 %
kolhydrater 12 % 16.6 %
PH 5.5  
energi 1765 kcal/kg 7.4 MJ/kg
i torrsubstans 4316 kcal/kg 18.1 MJ/kg
< Tillbaka