Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 15.10.2021 | Refens: 52
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 43 %  
protein 14.3 % 26.4 %
fett 11.9 % 55.9 %
kolhydrater 13.8 % 17.7 %
PH 5.3  
energi 1901 kcal/kg 8 MJ/kg
i torrsubstans 4420 kcal/kg 18.5 MJ/kg
< Tillbaka