Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 12.10.2021 | Refens: 49
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 42.1 %  
protein 14.7 % 27.3 %
fett 12 % 56.7 %
kolhydrater 12.4 % 16 %
PH 5.4  
energi 1890 kcal/kg 7.9 MJ/kg
i torrsubstans 4488 kcal/kg 18.8 MJ/kg
< Tillbaka