Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 11.10.2021 | Refens: 48
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 42 %  
protein 14.3 % 26.2 %
fett 12.2 % 57 %
kolhydrater 13.2 % 16.8 %
PH 5.1  
energi 1913 kcal/kg 8 MJ/kg
i torrsubstans 4555 kcal/kg 19.1 MJ/kg
< Tillbaka