Foderanalyser

Foderanalys, Mink, 08.12.2021 | Refens: 83
Mink i prov del av omsättningsbar energi
torrsubstans 37 %  
protein 14.9 % 34.4 %
fett 8.2 % 48.2 %
kolhydrater 10.9 % 17.5 %
PH 5.4  
energi 1521 kcal/kg 6.4 MJ/kg
i torrsubstans 4110 kcal/kg 17.2 MJ/kg
< Tillbaka